Zgodność z przepisami

Sukces i reputacja Grupy Stadler Rail opierają się na zaufaniu naszych interesariuszy: udziałowców
i pracowników oraz kontrahentów -  klientów, dostawców, doradców,  jak również przedstawicieli władz,
a także opinii publicznej. To dla nas kluczowa wartość i chcemy jej sprostać pod każdym względem.

Zalicza się do tego również zaufanie wobec naszego programu zgodności z przepisami (Compliance).

Stosując prewencyjny program Stadler Compliance aktywnie wpływamy na to, aby nasze praktyki handlowe,
jak i praktyki handlowe naszych usługodawców, były zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i naszymi wewnętrznymi wytycznymi.

Gwarancja integralności oraz przestrzegania przepisów prawnych i wytycznych wewnętrznych jest dla Stadlera nieodzownym wymogiem.

Peter Spuhler Maja Krapf
Przewodniczący Rady Dyrektorów Chief Compliance Officer
Schliessen