Zastrzeżenia prawne

Uwagi ogólne

Strona internetowa Stadler Rail AG zawiera ogólne informacje dotyczące spółek Grupy Stadler Rail oraz ich produktów i usług. Informacje te służą wyłącznie jako wstęp dla zainteresowanych osób. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej są publikowane bez żadnej gwarancji. Wszelkie gwarancje lub odpowiedzialność, np. w odniesieniu do poprawności, niezawodności, kompletności i aktualności informacji, są tym samym jednoznacznie wykluczone. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu uzyskania dalszych, w szczególności wiążących danych. Niniejsza strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Stadler Rail AG nie ma żadnego wpływu na ich formę i zawartość, w związku z tym nie może ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Stadler Rail AG nie przyjmuje także gwarancji lub odpowiedzialności w odniesieniu do tego, czy informacje, oprogramowanie lub inne materiały udostępniane na tej lub powiązanych stronach internetowych są wolne od wirusów lub innych szkodliwych czynników. W pozostałym zakresie Stadler Rail AG zachowuje prawo do modyfikowania swojej strony internetowej w każdej chwili i bez dodatkowego powiadomienia. Korzystając ze strony internetowej Stadler Rail AG użytkownik jednoznacznie akceptuje postanowienia niniejszych zastrzeżeń prawnych. 

 

Ochrona danych

Stadler Rail AG z powagą podchodzi do ochrony danych. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Konfederacji Szwajcarskiej. Dane osobowe pobierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, służą wyłącznie do osobistej opieki nad użytkownikiem i nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem jest przekazanie danych władzom i organom państwowym nakazane prawomocną decyzją w ramach obowiązujących przepisów prawa krajowego. Wszystkie informacje są dobrowolne, lecz niektóre dane mogą być niezbędne do realizacji usługi. W tych przypadkach dane są odpowiednio oznaczone. Zwracamy uwagę na fakt, że przesyłanie danych przez sieć Internet odbywa się obecnie w dużej mierze bez ochrony. Z tego powodu nie można wykluczyć, że osoby nieupoważnione mogą uzyskać dostęp do przekazywanych danych, a także, że zostaną one zafałszowane.

 

Prawa autorskie

Stadler Rail AG zezwala użytkownikowi niniejszej strony internetowej na kopiowanie lub drukowanie prezentowanych treści do użytku osobistego. Jedynie informacje zawarte w rubryce Aktualności mogą być kopiowane lub drukowane w celach publikacji. Warunkiem jest umieszczenie w publikacji informacji o prawie autorskim należącym do Stadler Rail AG. Prawa autorskie i wszystkie inne prawa w odniesieniu do wszystkich treści pozostają własnością Stadler Rail AG.

 

Obowiązujące przepisy

Obowiązuje prawo Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Jurysdykcja

Miejscowością właściwą sądu w przypadku sporów prawnych związanych z użytkowaniem niniejszej strony internetowej jest Bussnang w Szwajcarii.

 

Google Analytics

Strona internetowa Stadler Rail AG wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci web oferowaną przez Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (cookies) — pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizowanie sposobu wykorzystania strony internetowej. Informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) generowane przez pliki cookie są przekazywane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Firma Google wykorzystuje te informacje w celu przeanalizowania sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, opracowywania raportów o działaniach na stronie internetowej dla operatorów strony oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i sieci Internet. Firma Google przekazuje także te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to zgodne z prawem oraz pod warunkiem, że podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. W żadnym przypadku firma Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google. Możliwość instalowania plików cookie można wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że może to uniemożliwić korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na przetwarzanie wprowadzanych danych przez firmę Google w wyżej opisany sposób i w wyżej opisanym celu.

 

Pliki cookie

Na stronie internetowej Stadler Rail AG wykorzystywane są tzw. „ciasteczka” (cookies). Są to małe pliki tekstowe tworzone na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę internetową. Służą one do zwiększenia atrakcyjności, skuteczności i bezpieczeństwa oferty. Większość stosowanych plików cookie to tak zwane „cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są zachowane w urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki te umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika podczas kolejnej wizyty. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki internetowej, aby użytkownik był informowany o tworzeniu plików cookie i mógł zezwolić na pliki cookie tylko w pojedynczym przypadku, wykluczyć akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz uaktywnić automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywowanie plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Zamknij