ROZWIĄZANIA CYFROWE

Cyfrowe rozwiązania torowe: Stadler łączy różne systemy w celu opracowania cyfrowych rozwiązań do różnych zastosowań. Dzięki temu transport szynowy staje się bardziej punktualny i atrakcyjny oraz wspiera przyjazną dla klimatu transformację mobilności.

Digital twin

Cyfrowy bliźniak to szczegółowy, wirtualny obraz floty pojazdów, który łączy ze sobą różne systemy i ułatwia tworzenie cyfrowych rozwiązań do rozmaitych zastosowań. Za pomocą cyfrowego bliźniaka możliwe jest monitorowanie pracy pojazdów i wczesne przeciwdziałanie awariom, a także wysyłanie pociągów do konserwacji dopiero wtedy, gdy staje się to konieczne. Takie podejście zwiększa dostępność i efektywność ekonomiczną pojazdów oraz optymalizuje ich eksploatację z punktu widzenia klienta. Dzięki temu transport szynowy staje się bardziej punktualny i atrakcyjny oraz wspiera przyjazną dla klimatu transformację mobilności.

 • Połączenie różnych systemów
 • Wczesne przeciwdziałanie awariom
 • Serwis tylko w razie potrzeby
 • Punktualny i atrakcyjny transport szynowy
 • Wsparcie przyjaznej dla klimatu transformacji mobilności

ATO i systemy wspomagania jazdy

ATO (Automatic Train Operation) oznacza automatyczne prowadzenie pociągu i stanowi zbiór różnych rozwiązań do częściowej i pełnej automatyzacji przewozów kolejowych. W celu maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury, rozwiązanie ATO firmy Stadler może zostać wdrożone w istniejących systemach zabezpieczeń, prowadzenia i taborze. Dzięki zastosowaniu systemu zabezpieczenia pociągu firma Stadler jest w stanie znacznie poprawić minimalne częstotliwości kursowania, zużycie energii i komfort pasażerów. Różne algorytmy mogą być dostosowane do potrzeb klienta. W szczególności modułowość aplikacji ATO pozwala na opracowanie specyficznych rozwiązań dla klientów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i taboru. W zależności od istniejącej infrastruktury i taboru, Stadler jest w stanie przedstawić indywidualnie dopasowaną koncepcję i zaoferować kompletne rozwiązanie wraz z instalacją i modernizacją taboru.

 • Częściowa i pełna automatyzacja przewozów
 • Maksymalizacja wydajności
 • Zwiększenie częstotliwości kursowania
 • Zoptymalizowane zużycie energii
 • Poprawa komfortu pasażerów

system ostrzegania przed kolizją

System antykolizyjny firmy Stadler zapewnia zwiększone bezpieczeństwo jazdy dzięki wysokiej jakości detekcji obiektów, realizowanej przez nawet trzy różne typy czujników (radar, kamera i lidar). Takie połączenie gwarantuje wysoką niezawodność, skuteczne wykrywanie sklasyfikowanych przeszkód (np. samochodów, ludzi itp.) i analizę otoczenia (np. warunków pogodowych). Aby sprostać wymaganiom różnych operatorów, Stadler opracowuje indywidualne koncepcje oparte na podejściu modułowym. Rozwiązanie zapewnia skalowalny i opłacalny system przeznaczony do różnych pojazdów, który można dostosować do różnych oczekiwań klientów i wymogów przyszłości. Stadler jest w stanie szybko zmodyfikować rozwiązanie lub stworzyć indywidualną koncepcję w zależności od infrastruktury i technologii.

 • Większe bezpieczeństwo jazdy
 • Niezawodność i wykrywanie sklasyfikowanych przeszkód
 • Koncepcje dostosowane do potrzeb

systemy informacji pasażerskiej

System informacji pasażerskiej firmy Stadler to modułowe rozwiązanie, które zapewnia dynamiczną informację pasażerską na peronach autobusowych i kolejowych. Pasażer otrzymuje informacje o prognozowanych faktycznych godzinach odjazdu oraz informacje dodatkowe. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku zakłóceń lub niezlokalizowania pojazdów, system wyświetla czasy odjazdu przewidziane w rozkładzie. Po odpowiedniej konfiguracji system może wspierać operatora w optymalizacji przewozów, np. dzięki możliwości opracowania i optymalizacji systemu przesiadek. Dzięki wysłaniu powiadomienia do kierowcy można również zapobiec sytuacji, w której pasażer spóźni się kilka sekund lub minut na przesiadkę. Ze względu na dostępność wielu interfejsów do systemów zewnętrznych, w większości przypadków można bezproblemowo wprowadzić istniejące dane do systemu informacji pasażerskiej. Import danych z rozkładu jazdy i informacji o poszczególnych liniach jest równie prosty, jak eksport danych operacyjnych i informacji prezentowanych na wyświetlaczach.

 • Dynamiczny system informacji pasażerskiej
 • Modułowe rozwiązania
 • Możliwość indywidualnej konfiguracji
 • Wykorzystanie własnych informacji o statusie lub informacji o statusie z systemów innych dostawców
 • Możliwość konfiguracji matrycy informującej o celu/miejscu zastosowania
Schliessen