DEPOT

Stadler dostarcza sprzęt i oprogramowanie do wizualizacji i obsługi systemów automatyzacji zajezdni – oferta firmy obejmuje nastawnie, rozwiązania z obszaru ATO (Automatic Train Operation) i czujniki.

urządzenia manewrowe

Stadler oferuje różne rozwiązania w zakresie nastawni przeznaczonych do pracy w zajezdniach. Dzięki modułowej budowie stacji rozrządowej do poziomu bezpieczeństwa SIL4, w dowolnym momencie możliwa jest jej bezproblemowa modernizacja, rozbudowa lub doposażenie. Ponadto istnieje możliwość implementowania istniejących systemów. Te niezależne rozwiązania mogą być również łączone z systemami wyższego rzędu, tworząc jedną całość. Na potrzeby optymalizacji przemieszczania pojazdów w obrębie zajezdni Stadler oferuje kompletne rozwiązania, które łączą zalety systemów pokładowych, takich jak ATO i czujniki, z korzyściami płynącymi z wykorzystania technologii torowych. Ze zautomatyzowanej eksploatacji w zajezdni wynikają: Mniejsza liczba personelu, a tym samym mniejsze ryzyko wypadków w strefach zagrożenia, jak również zoptymalizowane przetaczanie pojazdów i krótsze czasy oczekiwania.

  • Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
  • Możliwość migracji do istniejącej infrastruktury
  • Połączenie sprawdzonej i najnowocześniejszej technologii
  • Duża wartość dodana dla operatora dzięki zautomatyzowanej obsłudze
Schliessen