BRANCHLINE

Niezawodność, precyzja i bezpieczeństwo: Stadler dba, aby pasażerowie miejskiego i lokalnego transportu szynowego docierali do celu bezpiecznie i na czas. Dzieje się tak dzięki ekonomicznym i nowatorskim rozwiązaniom w zakresie odgałęzień i lekkich pojazdów szynowych (LRV).

NASTAWNIE

Nastawnie elektroniczne z systemem zdalnego sterowania

Publiczny transport zbiorowy jest istotnym elementem codziennego życia i popularnym środkiem komunikacji, zwłaszcza w miastach. Jego codzienne funkcjonowanie musi być realizowane nie tylko z zachowaniem jak największego bezpieczeństwa, ale także sprawnie i niezawodnie. Nastawnie elektroniczne Stadler gwarantują bezpieczną i centralnie monitorowaną eksploatację tramwajów, kolei miejskiej i zajezdni. Połączenie różnych technologii pozwala na efektywną codzienną eksploatację taboru i infrastruktury, nawet przy maksymalnym obciążeniu. Oczywiście możliwe jest również zrealizowanie połączeń z systemami wyższego rzędu. Dla operatorów tramwajów nasze rozwiązanie jest wygodnym sposobem na monitorowanie i kontrolowanie całego systemu. Krótkie sekcje blokowe pozwalają na opracowanie maksymalnie skróconych sekwencji pociągów, zabezpieczonych przez wysoce wydajne sygnalizatory z technologią LED, liczniki osi lub obwody prądu stałego.

 • Nastawnie elektroniczne i systemy kontroli położenia zwrotnicy
 • Systemy sterowania zajezdnią
 • Indukcyjne przesyłanie komunikatów
 • Sygnalizacja niezajętości toru
 • Rozwiązania sygnalizacyjne LED

Nastawnie przekaźnikowe

Stadler posiada nie tylko bogate doświadczenie w budowie i modernizacji nastawni, ale realizuje również budowę, przebudowę i rozbudowę dowolnej wielkości systemów bezpieczeństwa ruchu kolejowego zgodnie z wymaganiami klienta. Firma posiada również zaawansowane kompetencje w zakresie podłączeń do systemów elektronicznych i związanych z nimi interfejsów, a także technologii PLC do obsługi funkcji automatycznych w nastawniach Domino.

 • Opracowanie szczegółowych projektów nastawni Domino i rozdzielni
 • Utrzymanie i dalszy rozwój kompetencji w dziedzinie nastawni Domino
 • Opracowanie obwodów i urządzeń sterujących zgodnie z normą bezpieczeństwa
 • Weryfikacja bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi BAV
 • Nastawnie elektroniczne
 • Nastawnie przekaźnikowe
 • Systemy kontroli położenia zwrotnicy
 • Systemy sterowania zajezdnią
 • Indukcyjne przesyłanie komunikatów
 • Sygnalizacja niezajętości toru
 • Rozwiązania sygnalizacyjne LED

punktowe sterowanie pociągiem

Opracowany przez Stadler system sterowania pociągiem zapewnia ciągłą bezpieczną eksploatację taboru, gwarantując automatyczne przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa podczas jazdy i wykonując szereg zadań, dzięki czemu maszynista stale dysponuje aktualnymi informacjami o pojeździe. W celu realizacji wymuszonej zależności między sygnalizowanym poleceniem zatrzymania a bezpiecznym hamowaniem pociągu firma Stadler opracowała system sterowania pociągiem w technologii magnetycznej lub indukcyjnej. System inicjuje hamowanie awaryjne w przypadku zlekceważenia sygnału zatrzymania. Rozwiązanie służy do monitorowania prędkości i interweniuje w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości.

 • Stałe monitorowanie dozwolonych prędkości
 • Reakcja w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości
 • Monitorowanie stanów jazdy uwarunkowanych sygnałami
 • Wizualizacja dozwolonej prędkości
 • Wyświetlanie informacji o odległości do punktu docelowego
 • Rozpoczęcie hamowania awaryjnego w przypadku przejechania na czerwonym świetle

Sterowanie pociągiem z wykorzystaniem środków łączności

Rozwiązanie umożliwiające zautomatyzowaną obsługę lekkich pojazdów szynowych. Autorskie rozwiązanie firmy Stadler, oparte na technologii CBTC (Communication-based Train Control), zapewnia realizację wysoko postawionych celów w zakresie bezpieczeństwa, częstotliwości kursowania i zwiększenia przepustowości linii. Ten innowacyjny system stanowi wysokiej jakości rozwiązanie technologiczne, które spełnia stale rosnące wymogi podróżnych, operatorów i urzędów. Modułowa konstrukcja systemu oferuje klientom możliwość realizacji indywidualnych opcji. Zarówno w przypadku projektów typu greenfield, jak i migracji do istniejących systemów możliwe są rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta: od inwentaryzacji aktualnie stosowanych technologii po zautomatyzowane określenie pożądanego stanu docelowego. Ponadto zmniejsza się złożoność ekonomiczna i techniczna rozwiązań w porównaniu z klasyczną sygnalizacją szlakową. Rozwiązanie CBTC oferowane przez firmę Stadler jest szczupłe, modułowe i dysponuje otwartymi interfejsami do systemów innych firm.

 • Szczupła i skalowalna konstrukcja systemu (GoA-1 do GoA-4)
 • Bezpieczne ustalanie położenia w czasie rzeczywistym
 • Możliwe ograniczenie infrastruktury przytorowej
 • Urządzenia przytorowe i pokładowe zgodne z normą SIL 4
 • Kompatybilność z dowolną siecią komunikacji bezprzewodowej
 • Do projektów typu greenfield i brownfield

SYGNALIZATORY

Stadler dostosowuje sygnalizatory do indywidualnych wymagań klientów – zarówno pod kątem użytku w lokalnym transporcie publicznym, jak i na stacjach rozrządowych. Urządzenia są ponadto dostępne w wielu różnych wersjach. Do systemów sygnalizacji i sterowania poszczególnymi zwrotnicami dostępne są pojedyncze i łączone urządzenia sygnałowe oraz różne sygnalizatory specjalne. Wskaźniki położenia zwrotnicy i sygnalizatory zaporowe firmy Stadler wyróżniają się również wysoką niezawodnością i dostępnością w infrastrukturze manewrowej. Portfolio obejmuje maszty kratowe i zwykłe z różnymi przemyślanymi systemami dostępu i zabezpieczeniami przed upadkiem. Podczas produkcji uwzględniane są indywidualne życzenia klientów. Po gruntownej i udokumentowanej kontroli funkcjonowania, sygnalizatory są przewożone transportem kolejowym lub samochodowym do miejsca przeznaczenia.

 • Dostosowanie do potrzeb klienta
 • Dostępność wielu różnych sygnalizatorów specjalnych
 • Maszty kratowe i zwykłe
 • Szeroki zakres zastosowania

PRZEJAZDY KOLEJOWE

Urządzenia przejazdowe służą do zapobiegania kolizjom samochodów, rowerzystów, pieszych z pojazdami szynowymi na przejazdach. Odbywa się to po stronie ruchu kołowego i pieszego za pomocą sygnalizatorów świetlnych i w razie potrzeby zapór, a po stronie ruchu kolejowego – za pomocą sygnalizacji monitorującej i informującej o zabezpieczeniu przejazdu. Wymagane komunikaty, takie jak powiadomienie o wolnym torze, mogą być przekazywane bezpośrednio ze szlaku, na przykład za pośrednictwem przełączników częstotliwości, czujników koła lub innych odbiorników. Dane takie mogą być również odbierane z systemów wyższego rzędu, takich jak systemy sygnalizacji lub nastawnie elektroniczne. Jeżeli na przejeździe planowany jest także ruch manewrowy, to na szlaku mogą być również zainstalowane odpowiednie ręczne urządzenia przełączające. Obecność pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym może być wykrywana za pomocą powszechnie stosowanych urządzeń do sygnalizacji niezajętości toru, takich jak czujniki koła, obwody zapory torowej itd.

 • Zabezpieczenie przejazdów kolejowych
 • Integracja ręcznej aparatury przełączającej
 • Krótsze czasy oczekiwania dla uczestników ruchu kołowego i pieszego
 • Możliwość zastosowania autonomicznego na szlaku, jak również scentralizowanego w nastawni
 • Pełna integracja z systemami zdalnego sterowania i prowadzenia
 • Trwała, niezawodna konstrukcja
Schliessen