Juridische mededelingen / disclaimer

Algemeen

De website van Stadler Rail AG bevat algemene informatie over de bedrijven van de Stadler Rail Group, alsmede hun producten en diensten. Deze informatie is bedoeld als eerste oriëntatie voor belangstellenden. Alle informatie op deze website is echter zonder garantie. Een garantie of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, bijv. voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten. Aarzel niet ons direct contact met ons op te nemen om verdere en vooral bindende informatie te ontvangen. Deze website bevat links naar andere websites. Stadler Rail AG heeft geen invloed op het ontwerp en inhoud daarvan en kan hierdoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Stadler Rail AG accepteert geen enkele aansprakelijkheid dat de informatie, software of ander materiaal die via deze of een gelinkte website toegankelijk is, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Verder behoudt Stadler Rail AG zich het recht voor om zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door de website van Stadler Rail AG te gebruiken, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer. 

Gegevensbescherming

Stadler Rail AG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken persoonlijke gegevens die zijn verzameld bij het bezoeken aan onze websites volgens de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming van de Zwitserse Bondsstaat. Persoonlijke gegevens die op deze website worden gevraagd, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke hulp. Er vindt geen verdere overdracht aan derden plaats. Vrijgesteld hiervan is een rechterlijke beslissing of een anderszins wettelijk verplichte overdracht aan autoriteiten en staatsinstellingen binnen het kader van verplichte nationale wetgeving. Alle informatie is vrijwillig, maar bepaalde details kunnen nodig zijn voor de uitvoering ervan. In deze gevallen worden de gegevens dienovereenkomstig gemarkeerd. Wij wijzen erop dat de datatransmissie via internet momenteel in wezen onbeschermd is. Het is niet uitgesloten dat onbevoegden kennis kunnen nemen van overgedragen gegevens en mogelijk zelfs worden vervalst.

Auteursrecht

Stadler Rail AG geeft de gebruiker van deze website toestemming om de gepresenteerde inhoud te kopiëren of af te drukken voor persoonlijk gebruik. Alleen de inhoud die is opgeslagen in de sectie News, kan voor publicatie worden gekopieerd of afgedrukt. Voorwaarde is echter dat de daarin opgenomen verwijzingen naar het auteursrecht van Stadler Rail AG in de publicatie verschijnen. De auteursrechten en alle andere naburige rechten op alle inhoud zijn voorbehouden aan Stadler Rail AG.

Rechtskeuze

De wet van de Zwitserse Bondsstaat is van toepassing.

Jurisdictie

Jurisdictie voor juridische geschillen, die voortvloeien uit het gebruik van onze websites, is Bussnang, Zwitserland

Google Analytics

De website van Stadler Rail AG maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google Inc. wordt geleverd. («Google»). Google Analytics gebruikt zogenaamde «Cookies», tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website toelaat. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de website-activiteiten voor de exploitanten van de website en andere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden, mits dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google koppelt in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de bijbehorende instelling van uw browsersoftware; we willen echter opmerken dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens over u door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven genoemde doeleinden.

Cookies

De website van Stadler Rail AG gebruikt zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die uw browser opslaat. Ze zijn ontworpen om het aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste gebruikte cookies zijn zogenaamde "session-cookies“. Ze worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kan uw browser bij het volgende bezoek weer worden herkend. U kunt uw browser zo instellen, dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Sluiten