Przeznaczony do eksploatacji na liniach konwencjonalnych oraz trasach dużych prędkości – osiąga do 250 km/h

Dopuszczenie do eksploatacji w czterech krajach - Szwajcarii, Austrii, Niemczech i Włoszech

Bezstopniowe wejście do pojazdu z peronów o wysokości zarówno 55 cm, jak i 76 cm

Pierwszy na świecie produkowany seryjnie niskopodłogowy pociąg dużych prędkości