Bimodalna lokomotywa z napędem elektrycznym oraz z napędem spalinowym na niezelektryfikowanych trasach

Energooszczędna konstrukcja zmniejszająca koszty eksploatacji