Tweedelig DMU-treinstel, dat per rijtuig is voorzien van een gemotoriseerd en een loopdraaistel

Beide rijtuigen doorlopend met lage vloer

Smalspoortreinstel met een spoorbreedte van 950 mm