Velocità massima di 160 km/h

Lunghezza totale ganci compresi: 150 metri

Capacità: per 1373 passeggeri, di cui 535 sui posti a sedere